Tento eshop je určen výhradně osobám nad 18 let. Stránky obsahují sexuální a erotickou tématiku.

Přihlášení k účtu
0  
DomůObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu SCUTICA s.r.o. obchodní společnost

SCUTICA s.r.o., 090 33 149, DIČ CZ 090 33 149

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatňují pro nákup v internetovém obchodě www.scutica.cz provozovaný obchodní společností SCUTICA s.r.o., 090 33 149, DIČ. Obsahem podmínek je vymezení práv a povinností prodávajícího a kupujícího. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny se řídí zák.č. 89/2012 Sb.

Výklad pojmů

Prodávající

Osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nabízí a prodává zboží.

Kupující

Osoba, která  nakupuje zboží od prodávajícího. Osoba kupujícího může být osobou kupujícího spotřebitele nebo kupujícího podnikatele.

Kupující spotřebitel

Osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou činnost. Osoba požívající ochrany zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Kupující podnikatel

Osoba, která v rámci podnikatelské činnosti  či samostatného výkonu svého povolání. Tato osoba nepožívá ochrany dle zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zboží

Předmět koupě vystavený v internetovém obchodě prodávajícího.

I.

Nákup zboží

Kupní smlouva

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouvu lze uzavřít na dálku, prostřednictvím elektronické a další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bez nutné fyzické přítomnosti smluvních stran. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost předmět koupě od prodejce převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.II.

Zboží

Prezentace zboží

Zboží je v internetovém obchodě prodávajícího na webu www.scutica.cz vystaveno pod:

Popiskem obsahujícím název zboží a jeho vlastnosti ( např. Popis materiálu, nosnost,bezpečnost)

Textilní zboží obsahuje údaje o velikosti/odkazuje na tabulku velikostí

Kupní cenu (zahrnuje DPH a veškeré poplatky)

Dostupnost zboží

Objednávka zboží 

Objednávku zboží realizuje kupující prostřednictvím nákupu v v internetovém obchodě prodávajícího na webu www.scutica.cz

Kupující tak činí vkládáním zboží do virtuálního košíku. U každého zboží je možnost volby množství objednaného zboží. Objednávka je považována za řádně uzavřenou pouze v případě, že kupující vyplní řádně všechny předepsané údaje uvedené na objednávkovém formuláři a jednotlivých krocích objednávky. Povinností kupujícího je před odesláním objednávky veškeré údaje zde uvedené zkontrolovat. Pokud kupující s obsahem objednávky souhlasí a objednávka vyjadřuje jeho vůli odešle objednávku prodávajícímu. Řádná objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Prodávající oznámí přijetí objednávky kupujícímu zprávou na e-mailovou adresu kupujícího. Tato zpráva není potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, ale potvrzením o přijetí objednávky kupujícímu.  Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a to zejména na obsah objednávky, např. velké množství, aktuálně jiná cena zboží. V takovém případě má prodávající právo ověřit si obsah objednávky přímo u kupujícího např. telefonicky.

Dodací podmínky a platba za zboží

Dodací lhůta prodávajícího pro dodání zboží, v rámci Evropské unie, činí nejvýše 30.dní ode dne uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud by prodávající nebyl schopen, ve lhůtě zboží kupujícímu dodat, je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat a sdělit kupujícímu náhradní termín doručení. Je právem kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, pokud nesouhlasí s náhradním termínem doručení zboží. Stejné právo se týká prodávajícího, který má právo, v případě nedostupnosti zboží, od kupní smlouvy odstoupit a kupujícího o této skutečnosti informovat. V případě již uhrazené kupní ceny, pak dochází, v souvislosti s odstoupení od kupní smlouvy, k vrácení kupní ceny prodávajícím kupujícímu. Vratka kupní ceny zpravidla probíhá na bankovní účet kupujícího, který prodávajícímu, za tímto účelem, sdělí. 


Prodávající účtuje kupujícímu za dopravu zboží poplatky s tím spojené. Jejich cena je uvedena u každého typu dopravy, který si kupující volí v rámci objednávky zboží. Informace o přepravě zboží jsou uvedeny na webu www.scutica.cz prodávajícího v sekci Doprava a platba pro doručování na území České republiky/Evropské unie/Mimo Evropskou unii.

Prodávající nebo dopravce je oprávněn ověřit totožnost kupujícího při převzetí zboží dle platného dokladu totožnosti kupujícího a zaznamenat si identifikační údaj tohoto dokladu. Právo prodávajícího je tak přímo vázáno na zájem prevence zneužívání platebních karet. Kupující vyslovuje souhlas s předložením platného dokladu totožnosti prodávajícímu a uchování identifikačního údaje prodávajícím po dobu 6.ti měsíců od doby převzetí zboží.

Kupující dává svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím spojené nese kupující.

Prodávající nenese odpovědnost za tzv. „vyšší moc“ tj. zpoždění nebo nemožnost dodání zboží. V takovém případě prodávající informuje kupujícího, prostřednictvím jeho elektronické adresy, o úpravě objednávky a možném nejbližším termínu dodání zboží. 


III.

Kupní cena a její úhrada

Kupní cena je uvedena včetně DPH a zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazena na webu www.scutica.cz prodávajícího. Provedením objednávky zboží vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu, včetně poplatku za dopravu zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží.

Kupní smlouva je uzavřena v českém/anglickém jazyce. Pokud objednávka zahrnuje zahraniční prvek, obě strany souhlasí s tím, že se bude kupní smlouva řídit dle českého práva okamžikem převzetí.

Kupující si při nákupu zboží volí způsob platby okamžitá platba kartou/bankovním převodem/GoPay. Kupní cena je splatná okamžikem provedení objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, okamžitě. Výjimkou je zvolený způsob placení na prodejně, pak je kupní cena splatná až při převzetí zboží kupujícím na pokladně. 

Prodávající účtuje kupujícímu za dopravu zboží poplatky s tím spojené. Jejich cena je uvedena u každého typu dopravy, který si kupující volí v rámci objednávky zboží. Informace o přepravě zboží jsou uvedeny na webu www.scutica.cz prodávajícího v sekci Doprava a platba pro doručování na území České republiky/Evropské unie/Mimo Evropskou unii.

Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad o koupi zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen kupujícímu vystavit účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod. od uzavření kupní smlouvy. 

V případě nepřevzetí zboží kupujícím, které mu bylo dodáváno jím zvoleným způsobem, dochází k zániku kupní smlouvy. Strany si pak vzájemně vrací veškerá plnění s kupní smlouvu dosud spojená. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na dodání zboží.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

IV.

Odpovědnost za vady

Kupující má právo uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží a to ve lhůtě 24 měsíců (dále jen „záruční doba“) ode dne převzetí zboží, pokud není na obalu zboží uvedeno jinak. Prodávající tak zaručuje že po záruční dobu bude možné zboží využívat způsobem ke kterému je určeno a zboží si zachová obvyklé vlastnosti spojené a stupeň opotřebení. U věci zuživatelné je uvedena doba nejkratší trvanlivosti.

Projeví-li se vada v době 6.ti měsíců od převzetí zboží kupujícím má kupující právo na uplatnění této vady a volí si způsob jejího odstranění. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění v případě, že o vadě  zboží věděl již v okamžiku převzetí zboží nebo pokud tuto vadu způsobil sám kupující nebo třetí osoba nevhodným užíváním zboží, či nedostatečnou péčí o něj. 

Uplatnění vady zboží provádí kupující u prodávajícího. Prodávající, v zájmu urychlení, doporučuje uplatnit vady zboží zasláním zboží na adresu: Scutica s.r.o., Husitská 74/39. Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00

U zboží, které je využíváno kupujícím v přímém kontaktu s tělem kupujícího nebo třetích osob není možná volba kupujícího k vyřízení reklamace formou vrácení nebo výměny zboží. Jedná se např. o biče, důtky, erotické spodní prádlo, erotické stimulační pomůcky, erotický nábytek, harness (kožené postroje), latexové oblečení a doplňky, plácačky, poutací sety z kůže, provazy určené k japonské bondáži, rákosky aj. U tohoto zboží je možná reklamace pouze v případě zjištěné vady zboží, která je opravitelná nebo jinak odstranitelná. 

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy byla vada kupujícím uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace je kupujícím zvolil. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího písemně informovat o způsobu vyřízení reklamace : způsobu vyřízení reklamace, způsobu a době trvání opravy nebo odmítnutí reklamace. Tato informace je prodávajícím odeslána kupujícímu ve lhůtě 3.dní od přijetí zboží k reklamaci. Samotná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30.ti dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího o tom v jaké lhůtě je možné si dané zboží vyzvednout, nestane-li se tak je kupující povinen si zboží vyzvednout ve lhůtě 30.ti dní a dní následujících od potvrzení převzetí k reklamaci ze strany prodávajícího. V případě nevyzvednutí zboží kupujícím po dobu delší než 8.měsíců, ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě. Kupující v má v takovém případě právo na výtěžek z prodeje zboží snížený o odečtení nákladů prodávajícího spojených s uskladněním a následným prodejem zboží.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo, bez udání důvodu, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávající prostřednictvím e-shopu a to ve lhůtě 14.ti dní o uzavření kupní smlouvy, resp. dne kdy bylo zboží převzato. O svém záměru odstoupit od kupní smlouvy je kupující informovat prodávajícího na adrese: Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00

Kupující spotřebitel je povinen předat prodávajícímu zpět zboží ve lhůtě 14.ti dní od odstoupení od kupní smlouvy a to zasláním poštou na adresu Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00 nebo osobně na prodejně/provozovně prodávajícího na adrese Scutica s.r.o., Husitská 74/39, Praha 3, 130 00  

Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující spotřebitel. Prodávající je povinen neodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30.ti dní od přijetí informace kupujícího o záměru odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu plnění z této kupní smlouvy, zejména pak kupní cenu. Pro vrácení kupní ceny pak využije prodávající stejný způsob, kterým byla kupní cena kupujícím uhrazena. 

Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od služeb, které byly sjednány společně s kupní smlouvou, např. doprava zboží. 

S přihlédnutím ke směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES z 20.5.1997 kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které z hygienických důvodů nelze vrátit. Zboží, které je využíváno kupujícím v přímém kontaktu s tělem kupujícího nebo třetích osob. Jedná se např. o biče, důtky, erotické spodní prádlo, erotické stimulační pomůcky, erotický nábytek, harness (kožené postroje), latexové oblečení a doplňky, plácačky, poutací sety z kůže, provazy určené k japonské bondáži, rákosky aj. 

VI.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje kupujícího spotřebitele o možnosti řešení mimosoudních spotřebitelských sporů v rámci České obchodní inspekce, sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, případně prostřednictvím internetové adresy této instituce na https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Spory vycházejí z kupních z mezinárodním prvkem pak lze řešit u Evropského spotřebitelského centra Česká republika sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení Evropského soudu č. 2006/2004 a směrnice č.2009/22/ES o nařízení k řešení spotřebitelských sporů on-line. VII.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.10 2021 

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit pouze písemně s účinností od zveřejnění na webu www.scutica.cz