Tento eshop je určen výhradně osobám nad 18 let. Stránky obsahují sexuální a erotickou tématiku.

Přihlášení k účtu
0  
DomůOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 
(dále jen“OSÚ“)
I.
Legislativní úprava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR), ze dne 26.4.2016 zpracovává a využívání prodávající data a osobní údaje kupujícího předaná kupujícím v rámci objednávky a splnění povinností z kupní smlouvy. 

II.
Osobní údaje

Jedná se o údaje k osobě kupujícího, které jsou nutnou podmínkou pro přijetí a zpracování objednávky ze strany prodávajícího. Údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Jedná se o tyto údaje o osobě kupujícího: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ), stát, kontaktní e-mail, kontaktní telefon.

III.
Zpracování osobních údajů

Prodávajícím jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu s čl. I. OSÚ. Údaje jsou o kupujícím a kupní smlouvě jsou uloženy v zabezpečené databázi. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, má právo správou těchto údajů pověřit třetí osobu. V takovém případě má prodávající informační povinnost vůči kupujícímu. Kupující má právo, v případě pochybností o řádném zpracování jeho osobních údajů, požádat prodávajícího vysvětlení, nebo opravu, či odstranění nežádoucího stavu.

IV.
Udělení souhlasu ze strany kupujícího

Pro zpracování a uchování osobních údajů kupujícího musí mít prodávající výslovný souhlas kupujícího. Tento souhlas se uděluje na dobu v trvání 10.ti let, ode dne, kdy kupující svůj souhlas poskytl. Kupující má právo udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro marketingové účely. Po skončení doby archivace jsou osobní údaje kupujícího odstraněny z databáze prodávajícího. Kupující uděluje svůj souhlas prostřednictvím objednávkového formuláře na webu prodávajícího, v rámci vyhotovení objednávky zboží. Udělení svého souhlasu má právo kupující kdykoli odvolat, formou písemné žádosti k rukám správce osobních údajů na adrese (pověřenec) Jan Nussberger, e-mail jan@scutica.cz, adresa: Husitská 74/39, Praha 3 Žižkov, 130 00

Registrace uživatelského účtu-zde spravuje své osobní údaje sám kupující.

V.
Práva kupujícího

Kupující má právo na informaci od prodávajícího, které jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány a jakým způsobem. Kupující má právo žádat správce o opravu či doplnění svých osobních údajů a to bez odkladně. Kupující má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů. Kupující má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Kupující má právo žádat o předání jeho osobních údajů jinému správci. 


V případě jakékoli nespokojenosti nebo podnětu ke zpracování osobních údajů má kupující právo kontaktovat správce osobních údajů na adrese (pověřenec) Jan Nusdberger, e-mail jan@scutica.cz, adresa: Husitská 74/39, Praha 3 Žižkov, 130 00 , telefon: 703539555